จันทบุรี


J&B Tammachat hill retreat : The Hidden Gem of Chanthaburi.

Chanthaburi : The Hidden Gem of Thailand.

จันทบุรี หนึ่งในจังหวัดชายทะเลภาคตะวันออก เป็นจังหวัดที่รวมสุดยอดของสถานที่ท่องเที่ยว ที่น้อยคนนักจะได้มาเยือน แต่หากลองได้มาสัมผัสสักครั้งหนึ่งแล้ว คุณจะกลายเป็นแขกประจำของที่นี่ไปเลย เพราะจันทบุรี มีสมญานามว่า อัญมณีแห่งทะเลอ่าวไทย

สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี

Description: http://www.unseentravel.com/uploads/736118.jpg

หาดคุ้งวิมาน เป็นชายหาดที่เงียบสงบและมีทัศนียภาพที่สวยงาม อยู่ที่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ริมชายหาดมีที่พักและร้านค้าไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว

Description: http://www.unseentravel.com/uploads/0a707b.jpg

เขื่อนพลวง เป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพาะปลูก มีความสูง 46.5 เมตร และสันเขื่อนยาว 1,100 เมตร กักเก็บน้ำได้ 77.38 ล้านลูกบาศก์เมตร

Description: http://www.unseentravel.com/uploads/437333.jpg

อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว มีพื้นที่ 75,000 ไร่ หรือ 120 ตารางกิโลเมตร ลักษณะเป็นพื้นที่ราบหรือป่าลุ่ม

Description: http://www.unseentravel.com/uploads/75c745.jpg

วัดมังกรบุปผาราม ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท เส้นทางสายจันทบุรี-ขลุง ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 12 กิโลเมตร

Description: http://www.unseentravel.com/uploads/64db77.jpg

เกาะเปริด  ตำบลเกาะเปริด มีเนื้อที่ทั้งหมด 22.712 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,080 ไร่ บนเกาะมีจุดชมวิว ในสมัยก่อนชาวจีนแผ่นดินใหญ่ล่องเรือสำเภามาค้าขาย

Description: http://www.unseentravel.com/uploads/c08224.jpg

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เขาบายศรี ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เขาบายศรี ชุมชนตำบลเขาบายศรี ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย

Description: http://www.unseentravel.com/uploads/11edfb.jpg

น้ำตกคลองนารายณ์  ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของน้ำตกพลิ้ว และมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "น้ำตกเขาสระบาป" เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีลำธารใส สลับกับอ่างน้ำ

Description: http://www.unseentravel.com/uploads/0bfe22.jpg

สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสิน  สภาพภูมิทัศน์โดยรอบร่มรื่นสวยงาม มีการขุดบึงล้อมรอบซึ่งใช้เป็นที่พายเรือเล่น และยังใช้เป็นที่เพาะพันธุ์ปลาของประมงจังหวัด

Description: http://www.unseentravel.com/uploads/9e96c9.jpg

น้ำตกหินดาด น้ำตกมี 12 ชั้น ล้อมรอบด้วยป่าไม้เบญจพรรณที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ชั้นที่ 9 - 12 เป็นชั้นที่มีทัศนียภาพสวยงามมาก การขึ้นไปน้ำตกต้องใช้เส้นทางธรรมชาติ

Description: http://www.unseentravel.com/uploads/4bc559.jpg

ชายหาดแหลมสิงห์ ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นชายหาดปากอ่าวที่แม่น้ำจันทบุรีไหลมาออกอ่าวไทย ร่มรื่น

Description: http://www.unseentravel.com/uploads/c7f381.jpg

อ่าวคุ้งกระเบน เป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีหน้าที่ศึกษาค้นคว้าและวิจัย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม

Description: http://www.unseentravel.com/uploads/f8c106.gif

หาดเจ้าหลาว เป็นหาดทรายละเอียดสีแดง ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของหาดทรายเมืองจันท์ เมื่อน้ำลงแนวสันทรายจะโผล่พ้นน้ำ ทอดเป็นแนวยาวไปจดเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

Description: http://www.unseentravel.com/uploads/5dadd2.jpg

หาดแหลมเสด็จ เป็นหาดทรายละเอียดสีขาวหม่น มีความยาว 2 - 3 กิโลเมตร ร่มรื่นไปด้วยเงาของสนทะเลและพันธุ์ไม้ชายหาดนานาชนิด ในช่วงเดือน พฤศจิกายน - เมษายน

Description: http://www.unseentravel.com/uploads/3ec148.jpg

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว  แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอุทยานฯ คือ น้ำตกพลิ้วที่สวยงามมีน้ำตกตลอดปี

Description: http://www.unseentravel.com/uploads/8d3533.jpg

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยงานป่าไม้ ได้เล็งเห็นความสำคัญของป่าชายเลนที่มีต่อระบบนิเวศวิทยาและการปลูกจิตสำนึก ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ

Description: http://www.unseentravel.com/uploads/3143ee.jpg

น้ำตกเขาสอยดาว อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ตั้งอยู่ก่อนถึง อำเภอสอยดาว 2 กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข 317 สภาพภูมิประเทศโดยรอบเป็นภูเขาสลับซับซ้อน

Description: http://www.unseentravel.com/uploads/1fdeed.jpg

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอมะขาม และกิ่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ อุทยานแห่งนี้เป็นต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำจันทบุรี

เกี่ยวกับจันทบุรียังมีสถานที่น่าเที่ยวอีกมากมายที่น่าสนใจ ไม่อาจบรรยายได้หมดเนื่องจากพื้นที่การเขียนมีจำกัด แต่ความสุขไม่มีขีดจำกัดแน่นอนที่นี้ ที่จันทบุรี

สุขทุกวัน ที่จันทบุรี