โซลาร์ฟาร์ม


“Know-How…to be Green”

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมคือ กิจกรรมที่เรารัก

   เจ แอนด์ บี ธรรมชาติ มีบทบาทด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร  โครงการ J&B Tammachat Hill Retreat Green Homestay เป็นโครงการที่ให้บริการที่พักและเปิดบริการเป็นศูนย์เรียนรู้อบรมสัมมนาให้กับกลุ่มผู้สนใจ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) ระบบIsland Grid (Stand Alone) ซึ่งเป็นระบบบ้านอัจฉริยะประหยัดพลังงาน  ชมสถานีผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมคำบรรยายอย่างละเอียดทุกขั้นตอน

 

     พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคนในโลกปัจจุบัน และทวีความสำคัญมากขึ้นเมื่อโลกยิ่งพัฒนา เจ แอนด์ บี ธรรมชาติ โดยมิสเตอร์เบิร์น เอเลนเบอร์เกอร์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งและเป็นผู้นำอุดมการณ์การอนุรักษ์พลังงานและการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์โดยใช้ความรู้และเทคโนโลยี ในการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและให้ความรู้เพื่อสร้างกระแสการอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ 2554 เป็นต้นมา โครงการ เจ แอนด์ บี ธรรมชาติได้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนจากธรรมชาติ คือ พลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ 100%ในโครงการ การใช้พลังงานที่ได้จากธรรมชาตินี้ เป็นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศวิทยาและชุมชน ทั้งยังลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

 J&BTammachat Green Project

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Seminar One day Trip

แพ็คเก็ตกรุ๊ป 4-12ท่าน รายละเอียดดังนี้

บรรยายภาษาไทยและอังกฤษ จากผู้ก่อตั้งโครงการ

ชมสถานีผลิตกระแสไฟฟ้า ณ เจ แอนด์ บี ธรรมชาติ โซลาร์ฟาร์ม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

สัมมนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

ชมระบบบ้านอัจฉริยะ Stand Alone(Island grid)

กาแฟและโฮมเมดเค้ก

ราคาแพ็คเก็ต 500 บาท ต่อท่าน

จองล่วงหน้า 1 สัปดาห์

092-9261288 email: jb_tammachat@hotmail.com

 

 

J&B Renewable learning centre.Green Energy Zero Carbon